Про дитячий будинок


     Дитячий будинок "Родинний дім" створений  розпорядженням голови Вінницької районної державної адміністрації №252 від 16.02.2006 року,  яке затверджене рішенням 27 сесії Вінницької районної ради 4 скликання від15.03.2006 року.                                                                                                                         
                      Дитячий будинок - навчальний заклад інтернатного типу, що забезпечує розвиток, виховання, навчання та соціальну адаптацію дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дошкільного та шкільного віку, а також тих, які перебувають у родинних стосунках.                                                                                              Головним завданням закладу є: створення найсприятливіших умов, максимально наближених до домашніх, для організації життя і всебічного розвитку дітей, оточення кожного вихованця турботою і увагою; розвиток особистості, індивідуальних здібностей, громадянського становлення, забезпечення соціального майбутнього; забезпечення соціального захисту, медико-психолого-педагогічної реабілітації та соціальної адаптації вихованців; реалізація прав дітей на належні умови проживання, різнобічного розвитку, виховання, здобуття певного рівня освіти, професійної орієнтації та підготовки їх до самостійного життя та праці.                      Дитячий будинок є юридичною особою, має в наявності всі необхідні документи, проектно-кошторисну документацію на реконстукцію та добудову приміщення, в якому на даний час розміщується, державний акт на земельну ділянку,  самостійний баланс, розрахунковий рахунок та інші рахунки в установах банків, гербову печатку, кутовий штамп, бланки, може виступати позивачем або відповідачем в суді.                                                     Дитячий будинок створений для дітей - сиріт та дітей, які залишились без піклування батьків, а також дітей з функціонально не спроможних сімей Вінницького району, в якому вони утримуються на державному забезпеченні у віці від двох років до повноліття. Зарахування та відрахування вихованців  здійснюється за рішенням служби у справах дітей Вінницької РДА.                                                                                                             Навчально-методичне та кадрове забезпечення,  організація підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, їх перепідготовка здійснюється відділом освіти районної державної адміністрації.